اصفهان – خیابان میر – خیابان مصلی – نبش کاخ سعادت آباد شرقی -ساختمان پارسیان – طبقه سوم -واحد36
تلفن/فکس : 8-36614507-031
کد پستی :77383-81647
پست الکترونیکی : info@faranecu.com