ردیف نام پروژه نام کارفرما شروع قرارداد خاتمه قرارداد
29 تجهیزات ترانسفورماتور ساخت شرکت ایران ترانسفو فولاد هرمزگان 1395 1395
30 گیربکس ساخت شرکت SEW ایران اسپیرال 1395 1395
31 کلید VD4 ساخت شرکت ABB ایتالیا فولاد خوزستان 1395 1395
32 رله ساخت شرکت ALSTOM فرانسه نیروگاه چهلستون 1395 1395
33 تامین سکسیونرهای 36 کیلوولت ساخت شرکت COET ایتالیا فولاد مبارکه 1394 1395
34 الکترو موتور ساخت شرکت DEMAG فولاد خوزستان 1394 1394
35 موتور ساخت شرکت SEW و پمپ کفکش فولاد هرمزگان 1394 1394
36 تامین سکسیونرهای 36 کیلو ولت ساخت شرکت COET ایتالیا فولاد هرمزگان 1394 1394
37 رله های حفاظتی ساخت شرکت SCHNEIDER فرانسه فولاد خوزستان 1394 1394
38 کلیدهای فشار متوسط VD4 ساخت شرکت ABB ایتالیا فولاد خوزستان 1394 1394
39 استکر ریکلایمر انباشت برداشت ساخت شرکت NHI چین فولاد خوزستان 1391 1394
40 رله های ساخت شرکت XUSHEN CHINA فولاد خوزستان 1394 1394
41 لوله های آلیاژی درزدار فولاد خراسان 1393 1394
42 پمپ ALLWEILER فولاد خوزستان 1393 1394
43 لوله های SCH40،کربن استیل مانسیمان،شیرآلات شرکت کک سازی زرند 1392 1392