اتصالات اکاردئونی

در تاریخ  1401/11/20 یک ست اتصالات اکاردئونی 40 اینچ تحویل کارفرما گردید.